2007-06-02 20:00:00

Sommardikt

När kastanjerna blommar
vid grannens grind.
Då vet man att det är sommar,
nu grönskar björk, asp och lind
och många  sorters blommor har slagit ut på ängen.
Sju sorters blommor skall Du plocka,
och lägga under kudden i sängen.
Kanske Du då får drömma
om henne, som du ej kan glömma,
om henne, som du aldrig fick
och minnas hennes varma blick.

/Skepparlasse