2012-03-25 12:43:00

Vårens ankomst.

Nu löser solvärmen åter
isens bojor
och fjärdens vågor kan åter
smeka strandens stenar.
Gudingars rop, våren är åter
och solen strör glitter
i vikens vatten.