2011-05-23 17:48:00

Påmastningsfördröjning

Sjösättningen gick galant trots regn och rusk. Påmastningen dröjer emellertid, eftersom mastkranen är fälld efter en tidigare påmastningsincident.

Skepparlasse