2010-12-26 17:40:00

Liten julbetraktelse.

Snart är glada julen över för i år och året går mot sitt slut. Har människan blivit förnuftigare under det gångna året?

Har vi kunnat bromsa befolkningsökningen, slutat, att utrota arter ur flora och fauna, slutat, att avverka värdefull regnskog, slutat, att utarma jordarna med soja och palmoljeodlingar, slutat att använda världshaven som soptipp?

Har människan blivit mindre egoistisk och girig och medverkat till, att jordens återstående resurser fördelas rättvist?

Om vi inte kan svara ett obetingat JA på dessa frågor, ser framtiden inte särskilt ljus ut. Det är den obekväma sanningen.

Skepparlasse