2010-11-08 10:04:00

Torrsättningen 2010

Ett lätt dis låg över en spegelblank fjärd, när Kirsti och jag sakta tuffade över till Söderby brygga för upptagningen.
En mindre incident inträffade, när Santina skulle lyftas ur vattnet. Det aktra lyftbandet gled på kölen och hamnade på nederkant av rodret, som lyftes ur sina fästen och lossnade från aktern. Jag fick hastigt slå en tamp om rodret, för att det inte skulle lossna helt och gå till botten.
Nu är Santina uppställd och täckt på trädgårdsgången, under hängbjörken. Tankarna är tömda, dynor och utrustning är urplockad och rodret ligger i källaren, för att genomgå en mindre reparation. Motorn är vinterkonserverad och batteriet fulladdat. Den långa vintervilan kan börja.