2009-06-12 22:41:00

Inför Muskö Runt..

Nu gäller det, att noga följa väderutvecklingen, inför VBS egen familjekappsegling runt Muskö.
Besättningen på Santina är ännu i skrivande stund inte riktigt spikad. Jag hoppas få med hustru Kirsti
och dottersonen Albin. Kirsti är tveksam p.g.a, att hon inte känner sig riktigt kry och Albin är morgontrött.
Utsikterna just nu är sydost 5-7m/sek. Det innebär kryss-start. Under dagen väntas vinden vrida
över till nordost och molnigheten ökar men förhoppningsvis blir det inget regn. Luft-temperatur
mellan + 11-15 grader. Alltså ganska kylslaget.
Skepparlasse.