2009-04-25 15:23:00

Vårrustning.

Vårrustningen är nu i full gång. All teak i sittbrunnen på Santina är slipad och oljad.
Nästa punkt är, att slipa och olja relingslisten. Sjösättningsdagen är ännu inte bestämd.
Ytterligare 2 måsten måste jag ta itu med. Mossan i gräsmattan måste bekämpas och golvet
i hobbyrummet i källaren måste lagas, slipas och målas.
För en tid sedan var Kirsti och jag och lyssnade på ett mycket intressant föredrag av författaren,
psykoanalytikern och prästen Owe Wikström. Temat var, att skynda långsamt.
Vi rusar fram genom livet och skall hinna med så mycket som möjligt under vår utmätta tid.
Stanna upp och låt livet hinna ikapp Dig. Se allt det vackra, som omger Dig. Öppna Dina
sinnen och njut av livet. Det är det enda liv Du har. Ingen vet vad morgondagen bär i sitt
sköte.
Vetenskapen har ännu inte löst gåtan om varför vi är här och vart vi är på väg genom ett
evigt och oändligt universum.

Skepparlasse.