2009-01-09 11:02:00

Livgivande vatten..

Molnen ligger som långa rosa band längs horisonten och förebådar solens ankomst.
En liten rännil letar sig fram mellan torra kvistar och grässtrån, som sticker upp genom isen på diket.
Den rinner fram så tyst över isen. FRISKT KLART VATTEN.
Himlen är stålgrå, långt i fjärran hörs mullret av flygplanens jetmotorer. "Vår beredskap är god."

Under en brännande sol gräver magra seniga män i en sprucken och hård jordskorpa. Fin torr sand
rasar ständigt ner i gropen. Trötta febriga ögon djupt insjunkna i männens läderartade ansikten spanar
hela tiden om inte sanden snart skall klumpa ihop sig och bli fuktig...