2008-12-06 16:51:00

En decemberdag.

Vintern kommer vintern går..
trädens nakna svarta grenar kläs i vitt.
Länge får de ej behålla sin vita skrud.
Efter nattens regn och milda vindar står de åter nakna
med spretande grenar mot den blekgrå gryningshimlen.

Urverket till tornklockan på Drottningsholms slottsvind mäter tidens flykt.
Regnet droppar på koppartaket, den råkalla kylan tränger in under de grova takbjälkarna,
där plåtslagare och timmermän skrivit sina namn och årtal från 1845 till 1974.
"DÄNA SIDA GÅR fÄM SpisRÖR tolf tum fRÅN trä. Bygtt 1854.."
Skepparlasse.