2008-09-01 12:49:00

Skärgårdsfrid.

Vinden brusar dovt i trädens kronor. Den prasslar i vikens vass, innan den svalkar min kind.
Jag ligger utsträckt på en klipphäll och låter solen värma min kropp medan jag läser "Sjöfarare", 
en pockett av Diana Gabaldon. Då och då jagar vinden upp stråk av små vågor ut ur viken.
Det är näst sista veckan i augusti och allt är tyst och fridfullt ute på Fjärdlång. Kirsti har försvunnit
in i skogen,  för att försöka hitta blåbär.
När solen sänker sig bakom talltopparna i nordväst, kommer små ovälkomna gäster och hälsar på.
Nu ligger Skallaströmmen som ett nybonat golv och månen stiger sakta upp bakom Bockholmen i öster.
Lasse.