2008-06-14 20:16:00

Premiärsegling 2008.

Måndagen den 2 juni var allt klart för premiärseglingen 2008 med 3 rull i storen. P.g.a. lågt vattenstånd i hamnen, släpade kölen i bottnen vid backningsmanövern från båtpplatsen. Allt gick bra och vi kunde gå ut på fritt vatten och sätta segel. Besättning på premiärturen var Kirsti, hustru till skepparen, Gert, broder till skepparen och Gerts hustru Majvi. Vi fick kryss över Hårsfjärden för en frisk till måttlig ostlig vind ut på Mysingen. Vädret var varmt och soligt med ett lätt soldis över Ornö och Utö i fjärran. Vi rundade Bergholmen, föll av och seglade halvvind och slör in i Vitsgarnsund, där vi firade seglen och gick in och förtöjde på Käringholmens västra sida. Eftermiddagen ägnades åt sol och bad. Det var +16 grader i vattnet och det blev ett premiärdopp för skepparen.
Inför hemseglingen slog jag ut reven i storen och beslog den. Min avsikt var, att segla åter till hemmahamnen för enbart utrullad genua, eftersom vi hade nästan plattläns och avståndet till Östnora inte var mer än 3´. Trots detta möttes mitt beslut av vissa protester.
Kvällen var underbart skön och solen, som stod i väster, målade en gyllene gata över fjärden, där Santina makligt drogs fram av en välfylld genua...
Skepparlasse.