2007-10-18 17:12:00

Säsongens sista segling

Den 25 september var en vacker höstdag med soldis och måttlig till frisk sydlig vind.Vi d.v.s Kirsti och undertecknad bestämde oss för att göra en sista segling, innan upptagningen, som var bestämd till den 29 september. Någon avskedssegling ut till ytterskärgården hade det inte blivit p.g.a aktiviteter och ogynnsamt väder.

Kirsti gjorde iordning en lättare matsäck, innan vi åkte ned till hamnen och gjorde klart för losskastning. Vi gick ut för motor, hissade storen och rullade ut full genua. Seglen skotades hem, Santina krängde ned i lä och vi fick en härlig halvvindsbog över Hårsfjärden ostvart mot Vitsgarnssund. Väl inne i sundet rullade vi in genuan och gick ned mot den raserade betongbryggan, som förr i tiden hade utgjort ett gammalt färjeläge på Björnholmen, och ankrade. Allt var tyst och stilla. Här låg vi nu och intog vår enkla lunch och njöt av friden och den omgivande vackra skärgårdsnaturen.
Kl. 16,30 lättade vi och seglade åter till hemmahamnen. Efter förtöjningen slog vi från seglen och packade ner dem i sina säckar. Inför den stundande avmastningen, tog vi iland bom, spirbom, skot och segel. Ännu en seglingssäsong var till ända.

Skepparlasse