2007-09-11 16:16:00

Kanonseglingen 2007 eller sailing in the rain.

Årets Kanonsegling blev blöt och vindfattig. Den utlovade kulingen kom först till natten. Seglingen dominerades av VBS (Västerhaninge båtsällskap) Av tio anmälda båtar, kom endast en från Örlogsberga båtklubb. Seglingen är en lagtävling mellan VBS och ÖrBk om en kanon som vandringspris.

Amigo 27:an Santina från VBS seglades av Skepparlasse med Stefan Czarnecki som gast och fotograf. Efter skepparmötet gick vi ombord och tog en fika och glömde alldeles bort, att tiden gick. Plötsligt fick vi höra 10 minutersskottet (10 minuter till start) och fick väldigt bråttom, att kasta loss och göra segelklart. 5 minuter efter startfältet passerade Santina startlinjen. I höjd med Käringholmen hade vi seglat ikapp de sista båtarna i startfältet. Den svaga vinden blev alltmer akterlig, så jag provade att spira ut genuan. Regnet strilade och min gast Stefan, som ställt upp trots det miserabla vädret, saknade regnbyxor och fick hålla sig under sprayhooden med sin förnämliga GPS (en sådan skulle jag vilja ha), när han inte fotograferade. I höjd med Alvsta Långholms norra udde ökade regnet och sikten försämrades. Den häftiga regnbyn varade bara en halvtimma sedan blev sikten bättre igen. När vi gjort ett slag mellan Alvsta Långholm och Huvudholmen, gjorde jag min andra miss. Jag hade inte läst seglingsföreskrifterna ordentligt, utan trodde, att vi skulle gå väster om Bergholmen, som vi skulle runda, vilket vi gjorde förra året men vid en närmare granskning stod det, att vi skulle gå ost om Bergholmen. Följden blev en hastig kurskorrigering. Seglingsledaren meddelade nu på mobilen, att banan kortats p.g.a den dåliga vinden. Åter inne på Hårsfjärden fick vi ännu ett meddelande från seglingsledaren, att vi och ytterligare en båt inte skulle klara maxtiden 5 timmar. Således blev vi tvungna, att bryta seglingen. Blöta, besvikna och en aning frusna återvände vi för motor till hamnen och de väntande grillkorvarna, som man sparat åt oss. Skepparlasse..