2007-08-22 22:58:00

Sensommarbetraktelser

Vår sköna vackra sommar är snart förbi
och dagarna kortas minut för minut,
tystnat har fågelsången och även tornseglarnas skri.
Men ännu har inte skärens alla blommor blommat ut
och ljungen målar nu alla öar i violett.

Blank och stilla ligger fjärdens vatten,
speglande de bojförtöjda båtarnas skrov.
I fjärran vandrar Venus i sensommarnatten
över skogens svarta silhuett.