2007-06-10 17:11:00

Proviantering

Idag stuvades basprovianten ombord. Nu väntar bara premiärseglingen, för att trimma in riggen.